De komende vier maanden verschijnt er één keer per maand een blog van jurist Bas van Voorst. Welke rechten heb je als fotograaf? Hoe kan je deze overdragen? Welke rechten hebben degenen die staan afgebeeld op de foto? Al deze vragen, en voornamelijk de antwoorden hierop, zullen de revue passeren. Vandaag gaat alles over het portretrecht.

In de vorige drie artikelen heb ik de rechten van de fotograaf besproken. Hij heeft het exclusieve recht om de foto te publiceren en verveelvoudigen en het recht zich te verzetten tegen een aantal handelingen die zijn reputatie kunnen schaden. Er is echter nog een belangrijk gebied binnen het auteursrecht onbesproken gebleven: het portretrecht. Wanneer iemand herkenbaar is afgebeeld in een foto zorgt dit namelijk voor de nodige auteursrechtelijke complicaties. Lees verder…

De komende vier maanden verschijnt er één keer per maand een blog van jurist Bas van Voorst. Welke rechten heb je als fotograaf? Hoe kan je deze overdragen? Welke rechten hebben degenen die staan afgebeeld op de foto? Al deze vragen, en voornamelijk de antwoorden hierop, zullen de revue passeren. Vandaag gaat alles over het overdragen en licentieren van jouw rechten.

In tegenstelling tot de persoonlijkheidsrechten kunnen de exploitatierechten, het recht om te publiceren en verveelvoudigen, wel aan anderen worden verstrekt. Hierbinnen zijn twee varianten: je kan het recht overdragen of een licentie uitgeven. Het verschil hiertussen is dat bij het uitgeven van een licentie, het auteursrecht bij de maker blijft. Als hierover niks wordt afgesproken kan hij dus nog steeds zijn exploitatierechten uitoefenen, een licentie aan anderen kan uitgeven of het werk overdragen. Zoals in het vorige artikel al ter sprake kwam is het niet mogelijk om morele rechten over te dragen. Lees verder…

De komende vier maanden verschijnt er één keer per maand een blog van jurist Bas van Voorst. Welke rechten heb je als fotograaf? Hoe kan je deze overdragen? Welke rechten hebben degenen die staan afgebeeld op de foto? Al deze vragen, en voornamelijk de antwoorden hierop, zullen de revue passeren. Vandaag gaat alles over persoonlijkheidsrechten.

In het vorige artikel heb ik kort de belangrijkste rechten van de fotograaf uitgelegd: zijn exploitatierechten. Hij heeft het exclusieve recht om de foto’s openbaar te maken en deze te verveelvoudigen. Aangezien de reputatie van de fotograaf sterk afhankelijk is van zijn foto’s, krijgt hij ook een aantal rechten die altijd bij hem blijven rusten. Deze kunnen niet worden overgedragen en mag hij ook uitoefenen wanneer het auteursrecht van een werk is overgedragen. Dit zijn de persoonlijkheidsrechten, ook wel morele rechten genoemd. Lees verder…

De komende vier maanden verschijnt er één keer per maand een blog van jurist Bas van Voorst. Welke rechten heb je als fotograaf? Hoe kan je deze overdragen? Welke rechten hebben degenen die staan afgebeeld op de foto? Al deze vragen, en voornamelijk de antwoorden hierop, zullen de revue passeren. Vandaag gaat alles over exploitatie rechten.

De kern van het auteursrecht is dat een maker van een werk, zoals de fotograaf van een foto, twee exploitatierechten verkrijgt: het recht om deze foto’s te publiceren en het recht deze te verveelvoudigen. Om dit auteursrecht te verkrijgen hoeft hij niks anders te doen dan het werk te maken, het ontstaat van rechtswege. Een vermelding van ©, ‘copyright’ of ‘all rights reserved’ heeft dan ook juridisch geen toegevoegde waarde. Het kan wel handig zijn als een derde wil weten bij wie hij moet zijn met vragen of verzoeken omtrent het auteursrecht. De maker van de foto is in principe de enige die deze rechten heeft, het recht is exclusief. In dit artikel zal ik verder uiteenzetten wat de twee exploitatierechten precies inhouden, alvorens over te gaan tot het uitleggen van de vele uitzonderingen hierop. Lees verder…

Hey allen! Mijn naam is Bas van Voorst, en de komende periode zal ik op het blog van Liefdevoorfotografie.nl met jullie de ins en outs van het auteursrecht delen. Welke rechten heb je als fotograaf? Hoe kan je deze overdragen? Welke rechten hebben degenen die staan afgebeeld op de foto? Al deze vragen, en voornamelijk de antwoorden hierop, zullen de revue passeren.

Naast mijn functies als hoofdredacteur bij het juridische tijdschrift De Juncto en mijn werkzaamheden bij het juristen kantoor Almonte Leclerc Juristen ben ik recentelijk een eigen juridische advies- en procespraktijk gestart: Stichting Van Voorst Juristen. De laatste periode ben ik daar veel in aanraking gekomen met zelfstandige ondernemers, waaronder ook een groot aantal fotografen.

Dit heeft bij mij een passie ontwikkeld voor het auteursrecht. Zowel de complexiteit van het rechtsgebied als de creatieve klantengroep die dit oplevert zorgen ervoor dat ik dagelijks met extra veel zin aan het werk ga en deze kennis graag deel op dit soort platformen.

Over het auteursrecht kan je hele bibliotheken vol schrijven. Het is dan ook een uitdaging voor mij om het zo beperkt en praktisch mogelijk te houden, zodat het niet te moeilijk of saai wordt. Daarom kan ik helaas ook niet alle uithoeken van het auteursrecht behandelen, maar zal ik mij beperken tot de regels en uitzonderingen die specifiek voor fotografen relevant zijn.

In het eerste artikel zal ik ingaan op de algemene regels die het auteursrecht voor de fotograaf meebrengt. Welke rechten krijgt hij hierdoor, en belangrijker; welke verboden levert dit op voor anderen. Het maken van een foto levert zowel rechten op die op het werk rusten en kunnen worden overgedragen, als rechten die op de persoon van de fotograaf rusten en waarvan slechts moeizaam afstand kan worden gedaan. In het tweede blog zal ik ingaan op deze persoonlijkheidsrechten.

De professionele lezers van dit platform zullen bekend zijn met het feit dat je auteursrechten kan overdragen en licentiëren, maar ook de net-beginnende fotograaf begrijpt dat voor sommige handelingen toestemming vereist is. Om dit voor eenieder helder te krijgen zal mijn derde bijdrage zien op het overdragen en licentiëren van het auteursrecht: wat is er mogelijk en hoe moet dat eigenlijk? In de laatste blog zal ik aandacht besteden aan het portretrecht: het recht van de geportretteerde. Welke gevolgen heeft dit voor het auteursrecht van de fotograaf en waar moet deze aan voldoen?

Dan rest mij nog u allen veel leesplezier te wensen. Hoewel het auteursrecht voor vele van jullie klinkt als een flinke dosis hoofdpijn, kan het zeker een hoop mooie resultaten opleveren en je carrière als fotograaf flink op weg helpen.

Mochten er nog specifieke vragen zijn, is jou auteursrecht geschonden of ben je bang een inbreuk te hebben gemaakt op andermans recht, dan kan je altijd geheel vrijblijvend contact opnemen via b.vanvoorst@vanvoorstjuristen.nl en 020 705 1060. Ook kan je ons altijd even volgen op Facebook en daar je vraag stellen!

Volg jij Liefdevoorfotografie.nl al op Facebook, Instagram en Twitter? Je bent dan altijd als een van de eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes!